محل تبلیغات شماqاز خصوصيات بارز طفوليت، رشد و تكامل مداوم است كه از لقاح تا پايان بلوغ ادامه دارد. qمهمترين معيار در شناسايی سلامت كودك، بررسی رشد و نمو او است و جدا كردن اين دو ميسر نيست. qرشد و تكامل از علوم پايه در طب اطفال است q qرشد اصولا به تغييرات در اندازه بدن (به طور كل يا قسمت هاي مختلف آن به تفكيك) اشاره دارد. qرشد يعنی افزايش اندازه قد و وزن. q نمو مجموعه اي از تغييرات ناشي از عوامل زيست شناختي، محيطي و هيجاني در ساختار تفكر و رفت .
دانلود فایل

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی